IRKOM Autoreparatur MEHANO boja za poljoprivredne i građevinske mašine 750ml

937,00 рсд

NAPOMENA: Proizvod imamo u sledećim bojama: RAKOVICA plava, crna (Ral 7021), IMT siva,

Molimo vas da u narudžbenici naglasite za koju boju ste se odlučili!

Opis

MEHANO boja se koristi kao završna boja u sistemu za repariranje putničkih automobila, kamiona, traktora i drugih metalnih površina u metalnoj industriji. Pripada grupi proizvoda najvišeg kvaliteta. Film se odlikuje visokim sjajem i pokrivnom moći, izvanrednim razlivanjem i mehaničkim svojstvima: tvrdoćom, elastičnošću, prijanjanjem i otpornošću na atmosferilije u svim klimatskim uslovima primene.

Nanosi se u 1-2 sloja preko osnovne boje ili međusloja ili direktno na prethodno pripremljene metalne podloge, postupkom prskanja (pneumatski, elektrostatski ili airless) ili četkom. Razređuje se Razređivačem za Autoreparatur: za pneumatsko i elektrostatsko nanošenje na viskoznost 18-23s, za airless na 70- 80s, a za nanošenje četkom na 60-70s DIN 4/20°C. Suši na prašinu za 1-2h, na dodir za 2-4h, a potpuno za 24h pri temperaturi 20-25°C i vlažnosti vazduha max. 65-75%. Prinudno suši na 80°C za 30-60 min.

* Preporučujemo Irkom Nitro temeljnu boju za metal kao podlogu u sistemu zaštite vozila i mehanizacije

Rok upotrebe: 48 meseci
Pokrivnost: pakovanje od 0.75l pokriva 6-8 m²

ČUVATI VAN DOMAŠAJA DECE. Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Ne udisati maglu / paru / sprej. Potražiti medicinski savet/ posmatranje, ako se ne osećate dobro. Izbegavati ispuštanje / oslobađanje u životnu sredinu. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima.
OPASNOST: Zapaljiva tečnost i para. Može da izazove pospanost i nesvesticu. Dovodi do oštećenja organa, usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja. Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože. Sadrži etil metil ketoksim i kobalt-bis (2-etilheksanoat). Može da izazove alergijsku reakciju.

Translate »
0
    0
    Vaša korpa
    Vaša korpa je praznaVrati se u prodavnicu
    Call Now Button